baner-herby-1024x520red


W drugiej połowie 2021 roku Fundacja „Przyjdź” wzięła udział w konkursie edukacyjnym organizowanym przez Województwo Małopolskie pn. Kocham Polskę, którego nadrzędnym celem było wspieranie wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży oraz kształtowanie dumy narodowej młodego pokolenia, poprzez rozbudzenie wśród młodych ludzi zainteresowania historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem polskich symboli narodowych.

Zaproponowany przez nas projekt nosił nazwę „Moja Polska” dotyczył on wykonania pakietów herbów miast i gmin zgłoszonych do projektu w dwóch kompletach, jeden do dyspozycji urzędu gminy a drugi do wybranej szkoły z terenu gminy/miasta, dla celów bezpośrednio związanych z edukacją dzieci i młodzieży.

Pakiet obejmował duże ścienne godło Polski, ścienny herb gminy o wielkości około 20 cm, stojący herb wraz z nazwą gminy/miasta o wielkości 15 cm oraz 100 szt. stojących herbów gminy o wielkości około 4 cm

Spośród 183 gmin i miast Małopolski, do których zostało wysłane drogą elektroniczną indywidualne zaproszenie. Zgłosiło się do nas 30 podmiotów.

Współpracowaliśmy z: Gminą Raciechowice, Gminą i Miastem Dobczyce, Gminą Czernichów, Miastem Zator, Gminą Michałowice, Gminą Biskupice, Gminą i Miastem Nowe Brzesko, Gminą Gołcza, Gminą Dębno, Miastem Olkusz, Gminą Igołomia - Wawrzeńczyce, Gminą Szerzyny, Miastem Nowy Wiśnicz, Gminą Gdów, Miastem Libiąż, Miastem i Gminą Szczawnica, Miastem Maków Podhalański, Gminą Chełmiec, Gminą Brzeźnica, Gminą Bolesław (powiat olkuski), Gminą Czarny Dunajec, Gminą Łapsze Niżne, Gminą Iwanowice, Miastem Limanowa, Gminą Gnojnik, Gminą Polanka Wielka, Gminą Szczurowa, Gminą Bolesław (powiat dąbrowski), Gminą Łukowica, Gminą Stryszawa.

W ramach projektu przeprowadziliśmy zajęcia edukacyjne, w tym rozgrywki uczniów przy użyciu gry wielkoformatowej, w trzech wybranych szkołach znajdujących się na terenie gmin biorących udział w przedsięwzięciu.

Rozgrywki dostarczyły uczniom szerokiej wiedzy o naszym kraju, niesamowitych emocji, którym towarzyszyło ogromne zaangażowanie całej społeczności. Zdobywanie cennych informacji przy udziale wielu bodźców gwarantowało dobra zabawę i skuteczne zapamiętywanie przekazywanych wartości.

Liczne podziękowania, opinie i referencje nadesłane do nas w pełni potwierdziły ważność inicjatywy, dały gwarancje sukcesu i osiągniętych celów projektu.

Otrzymane herby zostały rozprowadzone wśród uczniów z okazji świąt o charakterze patriotycznym takich jak 11 listopada, święto patrona szkoły czy jubileuszu szkoły, wsparły również lekcje historii, prelekcje o charakterze patriotycznym,. Stały się pamiątką, nagrodą w konkursach czy wyposażeniem sal lekcyjnych i konferencyjnych.

Przykładowa Karta Informacyjna Herbu

karta-herbu
1 strona
karta-herbu2
2 strona
Przykładowy Komplet Herbów
Herb 20 cm (wysokość), do powieszenia
herb-20cm
Herb 20cm (wysokość), do powieszenia
herb-15cm
Herb 15cm (wysokość), z podstawką
herb-5cm
Herb 5cm (wysokość), z podstawką
Wszystkie 30 herbów

logo-malopolski
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego