Wszystko zaczęło się od tego, że coraz częściej zaczęła pojawiać się w naszych głowach myśl o działaniach w organizacji pozarządowej. W różnych sferach życia podejmowaliśmy się inicjatyw społecznych. Poznawaliśmy potrzeby innych ludzi, zaczynaliśmy dostrzegać, co powinniśmy zrobić, aby im pomóc.

W 2017 roku zawiązaliśmy grupę nieformalną spotykając się w Biurze Inicjatyw Społecznych (BIS) w Krakowie, aby wspólnie zastanowić się nad konkretnymi działaniami, które połączą nasze wartości i motywacje. W końcu podjęliśmy decyzję o powołaniu fundacji, której celem będzie m.in. aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych. I tak Fundacja „Przyjdź” wraz z Przedsiębiorstwem Społecznym została zarejestrowana w listopadzie 2018 roku przy wsparciu w ramach projektu „MOWES- Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”.

Fundacja jest owocem naszych marzeń o pomocy osobom społecznie wykluczonym w budowaniu więzi z ludźmi, które pragną odnaleźć swoje miejsce w lokalnym środowisku. Wspieramy tych, którzy z różnych względów mają trudności w kontaktach społecznych i w podjęciu pracy zawodowej. Zapraszamy do nas osoby, które wychodzą z bezdomności, są niepełnosprawne lub długotrwale bezrobotne.

Misją Fundacji ,,Przyjdź” jest realizacja wezwania: Pokaż ludziom jak dobry jest Bóg.

Pragniemy, aby działania fundacji wychodziły naprzeciw ludzkim potrzebom.

Celem naszych działań jest stworzenie przedsiębiorstwa ekonomii społecznej, w którym zatrudnienie znajdą osoby wykluczone oraz zagrożone wykluczeniem społecznym. Chcemy stworzyć miejsce, w którym odnajdą poczucie własnej wartości, nabiorą pewności siebie i poczują się bezpiecznie.