Przedsiębiorstwo społeczne Fundacji „Przyjdź” powstało z gotowości pomagania ludziom potrzebującym oraz wykorzystania posiadanych możliwości techniczno-produkcyjnych. Łączymy budowanie wspólnej wartości z celami biznesowymi.

Przedsiębiorstwo Społeczne zajmuje się aktywizacją społeczno-zawodową osób niepełnosprawnych, bezrobotnych oraz osób wykluczonych społecznie. Pracują z nami np. przy produkcji; prowadzą sprzedaż; administrację.

Posługując się nowoczesną technologią wykonujemy różne produkty z drewna.

Jeśli potrzebujecie Państwo niestandardowych pomysłów i produktów jesteśmy gotowi do współpracy.

Zapoznaj się z naszą ofertą

 Misja

Misją przedsiębiorstwa społecznego jest krzewienie i realizacja wartości propagowanych przez Fundację Przyjdź w odnalezieniu swojego miejsca w społeczeństwie oraz aktywizacja społeczno-zawodowa.

Wizja

Stworzenie przedsiębiorstwa ekonomii społecznej, w którym zatrudnienie znajdą osoby wykluczone oraz zagrożone wykluczeniem społecznym. Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, w którym osoby doświadczone przez los odnajdą poczucie własnej wartości, pewność siebie oraz motywację do odbudowania i podjęcia nowych ról społeczno-zawodowych.