Przedsiębiorstwo Społeczne powołaliśmy jako pierwsze miejsce realizacji misji i celów Fundacji „Przyjdź”. Zatrudnienie w nim znajdują osoby niepełnosprawne, osoby będące w trudnej sytuacji zawodowej i życiowej lub zagrożone wykluczeniem społecznym oraz bezrobotni. Pracując razem budujemy wspólnotę, wzrastamy w zaufaniu, zdobywamy nowe umiejętności i doświadczenie, odkrywamy talenty.