Fundacja bierze udział w projekcie Learning 2 Help wspólnie z Fundacją Caritas z Pescary we Włoszech, w ramach programu Erasmus.

10.2022 – 05.2024

Cele

Rozszerzenie pracy i praktyki zaangażowanych organizacji w zakresie uwrażliwiania młodych ludzi z trudnych środowisk na potrzeby i problemy innych oraz pobudzanie idei wolontariatu młodzieżowego i przedsiębiorczości społecznej.

Cele szczegółowe:

  • wymiana wiedzy pracowników organizacji partnerskich
  • zwiększenie potencjału zaangażowanych organizacji
  • uwrażliwienie młodych ludzi
  • promowanie wolontariatu i przedsiębiorczości społecznej
  • stymulowanie wymiany międzykulturowej

Działania

Projekt przewiduje następujące działania:

  • Wizyta Studyjna fundacji "Przyjdź" w Pescarze, połączona z warsztatami i zbieraniem materiałów dla innych produktów.
  • Projekt i produkcja komiksu "Learning2Help" i strony internetowej.
  • Projektowanie i produkcja filmów edukacyjnych
  • Projekt i produkcja gry planszowej i gry na dużą skalę w celu promowania wolontariatu i przedsiębiorczości społecznej
  • Organizacja wydarzenia podnoszącego świadomość

Wpływ

W rezultacie organizacje partnerskie uzyskają nowe materiały i narzędzia do rozszerzenia i podniesienia jakości swojej praktyki w zakresie uwrażliwiania młodych ludzi na potrzeby innych. Idea wolontariatu i przedsiębiorczości społecznej zostanie rozpowszechniona w organizacjach młodzieżowych, które zostaną również wyposażone w materiały edukacyjne opracowane w ramach projektu. Personel partnerów projektu będzie miał również szansę zdobyć doświadczenie w realizacji międzynarodowego projektu.

caritas-pescara-kolaz

Erasmus-logo-1