PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE

 Misja

Misją przedsiębiorstwa społecznego jest krzewienie i realizacja wartości propagowanych przez Fundację Przyjdź w odnalezieniu swojego miejsca w społeczeństwie oraz aktywizacja społeczno-zawodowa.

Wizja

Stworzenie przedsiębiorstwa ekonomii społecznej, w którym zatrudnienie znajdą osoby wykluczone oraz zagrożone wykluczeniem społecznym. Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, w którym osoby doświadczone przez los odnajdą poczucie własnej wartości, pewność siebie oraz motywację do odbudowania i podjęcia nowych ról społeczno-zawodowych.