Dobroć, której doświadczyliśmy.

Talenty, którymi zostaliśmy obdarowani.

To wszystko pragniemy przekazywać ludziom dalej wychodząc naprzeciw ich potrzebom.

W ten sposób chcemy realizować misję Pokaż ludziom, jak Dobry jest Bóg.

To wezwanie motywuje nas do gorliwego praktycznego świadectwa naszej wiary w Pana Jezusa Chrystusa.

Jeśli swym życiem jesteś gotów by:

- zaskoczyć ludzi wyświadczanym dobrem;

- ubogacać innych;

- pomóc im w różnych życiowych doświadczeniach;

- okazać ludziom szacunek i troskę;

- zaświadczyć swoim życiem o radości i miłości pochodzącej od Boga.

To dołącz do nas.