Wszystko zaczęło się od tego, że coraz częściej zaczęła pojawiać się w naszych głowach myśl o działaniach w organizacji pozarządowej. W różnych sferach życia podejmowaliśmy się inicjatyw społecznych. Poznawaliśmy potrzeby innych ludzi, zaczynaliśmy dostrzegać, co powinniśmy zrobić, aby im pomóc.

W 2017 roku zawiązaliśmy grupę nieformalną spotykając się w Biurze Inicjatyw Społecznych (BIS) w Krakowie, aby wspólnie zastanowić się nad konkretnymi działaniami, które połączą nasze wartości i motywacje. Podjęliśmy decyzję o powołaniu fundacji, której celem będzie m.in. aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych. Fundacja „Przyjdź” została zarejestrowana w listopadzie 2018 roku przy wsparciu „MOWES- Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”.

Fundacja jest organizacją pozarządową, w której pomoc znajdą osoby potrzebujące. Wspieramy tych, którzy z różnych względów mają trudności w kontaktach społecznych i w podjęciu pracy zawodowej.

W 2019 roku prowadziliśmy działania w ramach przedsiębiorstwa społecznego, w którym zatrudnienie znalazło 90% osób niepełnosprawnych i bezrobotnych.