Powołaliśmy Podmiot Ekonomii Społecznej i jesteśmy Przedsiębiorstwem Społecznym Fundacji „Przyjdź”